1) آیا خودرو باید حتما سقف داشته باشد؟

بله. خودرو باید حتما سقف صلب غیر قابل حرکت داشته باشد. در نتیجه حضور خودروهای بدون سقف (کروکی) غیرمجاز است.

 

2) آیا استفاده از آلومینیوم برای ساخت بدنه مجاز است؟

بله. استفاده از هر جنسی برای ساخت یا تغییر بدنه مجاز است. به این شرط که ایمنی خودرو در نهایت مورد تایید باشد.

 

3) آیا دفترچه طراحی دقیق طراحی صنعتی باید هم‌زمان با دفترچه طراحی اجزا تحویل داده شود؟

بله. زمان تحویل دفترچه طراحی دقیق در بخش طراحی صنعتی، همان زمان تحویل دفترچه طراحی اجزا در بخش طراحی فنی است.

 

4) آیا می‌توان از موتور گازوییل‌سوز در خودرو استفاده نمود؟

خیر. طبق ماده 42 دفترچه قوانین، سوخت مورد استفاده خودرو باید بنزین سوپر باشد که در اختیار تیم قرار خواهد گرفت. طبیعی است که در صورت عدم توانایی موتور برای استفاده از بنزین، خودرو قادر به حرکت نیست و امتیازات حرکتی را کسب نخواهد کرد.

 

5) آیا می‌توان از افزودنی‌های سوخت برای بهبود کارکرد موتور استفاده کرد؟

خیر. طبق ماده 42 دفترچه قوانین، استفاده از هر گونه افزودنی سوخت در انجام آزمون‌های مسابقه غیرمجاز است.

 

6) آیا باید موتور بنزینی ساخته شود؟

الزامی به ساخت موتور بنزینی نیست و با توجه به مشکل بودن این کار، انتظاری نیز از تیم‌ها برای این کار وجود ندارد. به علاوه امتیازی نیز برای ساخت موتور توسط خود تیم در نظر گرفته نشده است. از این رو بهتر است که از یک موتور بنزینی موجود در بازار استفاده شود. اما اگر تیمی موتور بنزینی را بسازد و در خودرو نصب نماید، در صورت ایمن بودن، مجاز به حضور در مسابقه خواهد بود.

 

7) آیا می‌توانیم موتور الکتریکی را خودمان بسازیم؟

ساخت موتور الکتریکی کاری تخصصی است که از حوزه کاری این دوره مسابقه بیرون است. به علاوه امتیازی نیز برای تیم‌هایی که موتور را خودشان ساخته‌اند در نظر گرفته نشده است. اما اگر تیمی موتور الکتریکی را بسازد و در خودرو نصب نماید، در صورت ایمن بودن، مجاز به حضور در مسابقه خواهد بود.

 

8) آیا استفاده از درایور آماده برای موتور الکتریکی مجاز است؟

بله.

 

9) آیا می‌توان روی هر چرخ خودرو یک موتور الکتریکی قرار داد؟

بله

 

10) آیا می‌توان از بیش از یک موتور احتراقی در خودرو استفاده کرد؟

بله. اما روشن و خاموش شدن همه موتورهای احتراقی باید با استفاده از استارت و از درون خودرو صورت گیرد.

 

11) آیا می‌توان باتری‌ها را در نقاط مختلف خودرو قرار داد؟

بله. اما باید ماده 70 درباره سیم‌کشی مدار قدرت رعایت شود.

 

12) آیا می‌توان از فضای داخل اتاق خودرو و زیر صندلی‌های آن برای قرار دادن باتری استفاده نمود؟

بله. اما باید مواد قانونی بخش سیم‌کشی و مدار قدرت رعایت شوند. در ضمن با توجه به اهمیت ایزولاسیون باتری از فضای سرنشین در بخش ایمنی و استاندارد (بخش 3.6) این مورد دارای امتیاز است.

 

13) منظور از ترمز بازیابی چیست؟

اگر به یک موتور الکتریکی گشتاور بیرونی داده شود، موتور به صورت ژنراتور کار خواهد کرد و به صورت ترمز عمل می‌کند. به این نوع ترمزگیری، ترمز بازیابی (Regenerative Breaking) گفته می‌شود.

 

14) آیا برای وزن خودرو محدودیتی وجود دارد؟

خیر. در این مورد محدودیت مستقیمی وجود ندارد اما اگر سبک کردن زیاد خودرو منجر به کاهش ایمنی آن شود، خودرو اجازه حضور در مسابقه را نخواهد داشت.

 

15) آیا برای ابعاد خودرو محدودیتی وجود دارد؟

خیر.

 

16) در قسمت ایمنی واستاندارد پس از مورد 21 مواردی ذکر شده آیا رعایت این موارد مانند ایربگ الزامیست یا تنها امتیاز مثبت تلقی می‌شود؟

در قسمت آزمون ایمنی و استاندارد، موارد ذکر شده، دارای امتیاز هستند و اجباری نیستند و موارد اجباری در بخش