بسمه تعالی

تامین و طراحی تجهیزات برقی خودروهای هیبرید و مشاوره انتخاب قطعات و موتور مناسب

1-تامین موتورهای الکتریکی (سفارش از داخل و خارج از کشور و همچنین سفارش ساخت موتورهای خاص)

2- تأمین و طراحی کنترلر سرعت موتور (اینورترهای سه فاز با ولتاژ و فرکانس کاری درخواستی برای موتورهای AC و چاپر جهت کنترل سرعت موتورهای  DC) .

3- تأمین و طراحی مبدل­های الکترونیک قدرت خاص (افزاینده و کاهنده ولتاژ، شارژر،... )