جهت دانلود و مشاهدۀ فیلم آموزشی روی لینک مربوطه کلیک کنید:

**************************************************

فیلم آموزشی خودرو هیبرید Toyota_Prius

فیلم آموزشی خودرو هیبرید zap

فیلم آموزشی خودرو هیبرید Electric-car

فیلم آموزشی خودرو هیبرید Hybridfest