خودروهای هیبریدی

1)خودرو هیبرید Hybrid Vehicle

خودرو هیبرید ، خودرویی است که از دو یا چند منبع قدرت برای به حرکت در آوردن خودرو استفاده می کند. این اصطلاح بیشتر اوقات برای خودرو های هیبرید الکتریکی نیز به کار برده می شود که از یک موتور احتراق داخلی و یک یا چند موتور الکتریکی بهره می برند.

۲)خودرو الکتریکی هیبرید HEVs

این خودرو ترکیبی از خودرو هیبرید و خودروی الکتریکی است که نیروی محرکه ی موتور احتراق داخلی (ICE) متعارف را با نیروی محرکه ی الکتریکی در آمیخته است. این خودرو ها از یک موتور احتراق داخلی به همراه یک یا چند موتور الکتریکی برای به حرکت در آوردن خودرو بهره می برند.

۳)خودرو هیبرید الکتریکی پیل سوختی

این خودرو اساساْ یک خودرو هیبرید الکتریکی است که به یک پیل سوختی مجهز شده است. پیل سوختی مانند باتری های الکتریکی منبع قدرت است و منبع دوم قدرت خودرو های هیبریدی به شمار می آید. ژیل سوختی می تواند هیدروژن را به جای سوخت مصرف کرده و باتری های الکتریکی را هنگامی که تخلیه شده اند شارژ کند.

۴)خودرو الکتریکی هیبرید پلاگ-این PHEVs

این خودرو که با نام هیبرید پلاگ-این نیز شناخته می شوند ، یک خودرو هیبریدی به همراه باتری های شارژ شونده اند که می توانند با اتصال یک دو شاخه به منبع برق خارجی شارژ شوند.یک PHEVs خصوصیات یک خودرو تمام الکتریکی را با هم داراست ؛ افزون بر آن ، دارای یک دو شاخه برای اتصال به شبکه برق است. بیشتر خودرو های پلاگ-این در حال حرکت در جاده ها امروزه خودروهای سواری اند ، با این حال نسخه هایی PHEVs از خودرو های عمومی ، ون ها ، اتوبوس ها ، موتور سیکلت و خودرو های نظامی نیز موجود است.